Pembukaan TIIMM G20, Mendag Zulkifli Hasan: Momentum Tepat Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dunia Secara Merata